زیر ساخت شبکهسرویس های ماکروسافت

انواع روتینگ در میکروتیک

انواع روتینگ در میکروتیک
در ادامه مقاله آموزش کامل انواع روتینگ در میکروتیک ما به بررسی کامل روتر و مفاهیم آن در شبکه خواهیم پرداخت. در کل دو نوع روش روتینگ وجود دارد که یکی از آنها Static Route بوده و دیگری هم Dynamic Route می باشد.
در Static Route که به آن مسیریابی ایستا هم گفته می شود بسته های داده فقط از یک مسیر و یا مسیرهایی که مالک یا مدیر شبکه برای آنها تعریف کرده اند جابجا می شوند و راه دیگری برای جابجایی آن بسته ها وجود ندارد. اما در Dynamic Route یا مسیریابی پویا بسته های داده همیشه از یک مسیر مشخص برای جابجایی استفاده نمی کنند آنها از پروتکل هایی برای یافتن نزدیک ترین مسیر استفاده کرده و به محض یافتن بهترین مسیر کانال مربوطه برای انتقال اطلاعات باز می شود. در ادامه به بررسی چند سناریوی روتینگ در روترهای میکروتیک خواهیم پرداخت. همچنین برای مطالعه تمامی موارد مفهومی روتینگ، میتوانید به مقاله مفاهیم روتینگ مراجعه کنید.

سناریوی اول روتینگ در میکروتیک

در اولین سناریو به بررسی ارتباط بین دو شبکه با Subnet های متفاوت می پردازیم.
انواع روتینگ در میکروتیک

اما برای پیاده سازی این سناریو ابتدا از یک روتر میکروتیک به عنوان یک مسیریاب در شبکه استفاده کرده و دو رایانه هم به عنوان کلاینت های شبکه در نظر می گیریم. و بعد از آن تنظیمات را در روتر میکروتیک انجام می دهیم که مطابق تصاویر زیر انجام می شود.
انواع روتینگ در میکروتیک
بعد از آن نوبت به انتساب IP برای کارت های شبکه روتر R1 می رسد.
انواع روتینگ در میکروتیک
انواع روتینگ در میکروتیک

پس از آن هم کلاینت های مرتبط با این سناریو را تنظیم کرده و کلاینت ۵ را در Lan Segment-1 و کلاینت ۳ را در Lan Segment-2 قرار داده و پس از آن مطابق سناریو تعریف شده به آنها IP اختصاص می دهیم.
انواع روتینگ در میکروتیک

سپس برای هر کلاینت IP را تنظیم می کنیم.
انواع روتینگ در میکروتیک

در آخر هم برای اینکه ببینیم تنظیمات درست انجام شده و سناریو به هدف خود رسیده از دستور Ping برای بررسی برقراری ارتباط استفاده می کنیم.
انواع روتینگ در میکروتیک

سناریوی دوم روتینگ در میکروتیک

در سناریوی بعدی برای برقراری ارتباط بین دو شبکه با Subnet های متفاوت از Static Route استفاده می کنیم.
انواع روتینگ در میکروتیک

اما برای پیاده سازی این سناریو از دو روتر میکروتیک به عنوان مسیریاب و دو رایانه به عنوان کلاینت های شبکه استفاده کرده و مطابق شکل بالا روترها و کلاینت ها را راه اندازی و به هر دستگاه آی پی مخصوص خودش را می دهیم.
انتساب IP برای کارت های شبکه روتر R1 :
انواع روتینگ در میکروتیک
انواع روتینگ در میکروتیک

انتساب IP برای کارت های شبکه روتر R2 :
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

اما برای برقراری ارتباط میان این دو شبکه باید یک مسیریابی ایستا بین این دو شبکه ایجاد کرده و در ادامه هم یک مسیریابی پویا هم بر روی این دو شبکه تست کنیم.
ایجاد مسیریابی ایستا بر روی روتر R1 که برای این کار به منوی اصلی رفته و گزینه IP و سپس گزینه Routes را انتخاب می کنیم.
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

اما در ادامه برای تنظیم مقادیر در قسمت Dst. Address آی پی زیر شبکه ایی که قصد Route به آن را دارید وارد کرده و در قسمت Gateway هم مقصد بعدی که قرار است بسته ها به آنجا ارسال شوند را وارد خواهیم کرد. اگر هم شبکه با چند روتر مرتبط است باید آی پی روتر مجاور را در قسمت Gateway وارد کنیم.

: R1 بر روی روتر Static Route ایجاد
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

تنظیم IP برای کلاینت ها:
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

پس از انجام تنظیمات فوق قاعدتا باید ارتباط بین کلاینت ها برقرار باشد بنابراین برای تست برقراری ارتباط از دستور ping استفاده می کنیم.

سناریوی سوم روتینگ در میکروتیک

اما در ادامه آموزش روتینگ در میکروتیک به سناریوی ایجاد ارتباط میان دو شبکه با Subnet های متفاوت و با بهره گیری از مسیریابی ایستا Default Route انجام می شود.
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

اما برای اجرای این سناریو از سه روتر میکروتیک برای مسیریابی استفاده شده و دو رایانه به عنوان کلاینت در شبکه در نظر گرفته شده و برای پیاده سازی این سناریو روتینگ در میکروتیک تنظیمات کارت شبکه را مطابق آنچه در شکل آمده قرار می دهیم و بر اساس تصویر به هر یک از دستگاه ها آی پی جداگانه اختصاص می دهیم.
انتسابIP برای کارت های شبکه روترR1 :
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

انتساب IP برای کارت های شبکه روتر R2 :
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

انتسابIP برای کارت های شبکه روترR3 :
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

اگر مطابق شکل تنظیمات را انجام داده باشید باید ارتباط روتر R2 با روترهای دیگر برقرار باشد زیرا این دو روتر به صورت مستقیم به هم متصل هستند ولی با شبکه های Lan مرتبط نیستند. به عبارت دیگر روتر R1 با روتر R2 و شبکه حاوی کلاینت ۵ ارتباط داشته و روتر R3 هم با روتر R2 و شبکه حاوی کلاینت ۲ ارتباط دارد. اما باید یک سری تنظیمات دیگر انجام داد تا تمامی ارتباطات برقرار شود. اولین قدم تعریفDefault Route در روترR1 است.
Default Route یا همان مسیر پیش فرض را همان چهار صفر (۰/۰٫۰٫۰٫۰) در نظر می گیرند که نوع خاصی از مسیریابی پویا در نظر گرفته می شود. شما در مسیر پیش فرض می آیید و یک مسیر را برای روتر تعریف می کنید تا وقتی روتر نتوانست مقصد را پیدا کند درخواست خود را به آن مسیر پیش فرض ارسال کند.
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

: R3در روتر Default Route تعریف
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

: R2 بر روی روتر Static Route ایجاد
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

تنظیمات IP در کلاینت:
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

سناریوی چهارم روتینگ در میکروتیک

اما در ادامه آموزش روتینگ در میکروتیک به سناریوی ایجاد ارتباط میان دو شبکه با Subnet های متفاوت و با بهره گیری از مسیریابی پویا و پروتکل OSPF انجام می شود.
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

این سناریو همانند سناریوهای قبلی است منتها با این تفاوت که سناریوی مذکور به صورت Dynamic بوده و مسیریابی با استفاده از پروتکل OSPF انجام می شود. علاوه بر این مثل سناریو قبلی کارت های شبکه را تنظیم کرده و آی پی ها را اختصاص داده و سپس مسیریابی را انجام می دهیم.
اما برای راه اندازی پروتکل OSPF در روتر R1 از منوی اصلی گزینه Routing را انتخاب کرده و در منوی باز شده گزینه OSPF را انتخاب می کنیم و در پنجره باز شده هم به قسمت Network رفته و Network های موجود بر روی روتر را ADD می کنیم.
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

راه اندازی پروتکل OSPF در روتر R2 :
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

راه اندازی پروتکل OSPF در روتر R3 :
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

تنظیمات IP در کلاینت:
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک
در ادامه مقاله آموزش کامل انواع روتینگ در میکروتیک ما به بررسی کامل روتر و مفاهیم آن در شبکه خواهیم پرداخت. در کل دو نوع روش روتینگ وجود دارد که یکی از آنها Static Route بوده و دیگری هم Dynamic Route می باشد.
اما در ادامه به بررسی چند پروتکل مسیریابی نوع Dynamic Route یا مسیریابی پویا در روترهای میکروتیک خواهیم پرداخت.
سناریوی پنجم روتینگ در میکروتیک پیاده سازی پروتکل BGP
در این بخش قصد داریم با نحوه راه اندازی پروتکل مسیریابی BGP در میکروتیک آشنا شویم.
آموزش انواع روتینگ در میکروتیک
در واقع می توان BGP را پروتکلی دانست که در هسته های مسیریابی در اینترنت از آن استفاده شده و وظیفه آن هم اتصال شبکه ها و مسیریابی بین سیستم ها و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ. در واقع BGP یک پروتکل Path Vector بوده و از VLSM و CIDR نیز پشتیبانی می کند. این پروتکل از طریق TCP 179 با همسایگان ارتباط برقرار کرده و جدول مسیریابی مستقل خود را داشته و با پروتکل های Interior تفاوت دارد. همچنین این پروتکل انعطاف پذیر بوده و مسیریابی آن در اینترنت به صورت Hop-by-hop انجام می شود.
نوع دیگری از این پروتکل IBGP نام دارد که برای مسیریابی اطلاعات بین یک سازمان و اینترنت استفاده می شود آن هم در شرایطی که فقط یک روتر بین آن سازمان و شبکه جهانی اینترنت وجود داشته باشد. برای این کار هم کافی است از آن روتر مرزی برای مسیریابی استفاده کرده و با استفاده از پروتکل مسیریابی IBGP اقدام به ارسال داده ها به آن سازمان کرد.
اما اگر از چند روتر برای ارتباط بین یک سازمان با اینترنت استفاده می شود کار کمی سخت تر شده و باید مسائل مختلفی را در نظر گرفت.
بنابراین بهتر است از پروتکل مسیریابی IBGP در روترهای مرزی استفاده کرد که در این صورت امکان بهره گیری از امکانات بیشتر آن فراهم می باشد.
در واقع زمانی از پروتکل مسیریابی IBGP استفاده می شود که تمام روترهای مرزی درون شبکه بتوانند داده ها را بین خود جابجا کنند. بنابراین تمام مسیریاب ها از همه گذرگاه های مرزی با خبر بوده و می توانند بهترین مسیر را پیدا کنند.
همچنین نوع بعدی این پروتکل IBGP نام دارد که شبیه به سایر پروتکل های IGP مانند OSPF و EIGRP عمل می کند. بدین صورت که اول از همه سعی در برقراری رابطه بین روترها داشته و پس از برقراری ارتباط، روترهای مجاور اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کرده و در جدول BGP خود قرار می دهد. سپس این پروتکل اطلاعات جدول مذکور را آنالیز کرده و بهترین مسیر بین دو موجودیت را شناسایی می کند و در جدول مسیریابی روترها قرار می دهد.
اما اگر روترها همسایه هم نباشند برای برقراری ارتباط و مسیریابی میان آن دو از پروتکل EBGP استفاده می شود. اطلاعات مسیریابی در پروتکل های مسیریابی BGP در سه جدول متفاوت در هر روتر ذخیره می شود که جدول نخست Routing table بوده که شامل اطلاعاتی بوده که در هنگام آپدیت شدن روترها مبادله می شود. جدول دوم Neighbor TABLE است که آمار روترهای همسایه در آن نگهداری شده و جدول سوم هم BGP table است که شامل اطلاعات دریافتی از سایر روترها می باشد.

آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

اما برای پیاده سازی پروتکل مسیریابی BGP در روتر میکروتیک باید در هر روتر پارامترهای شماره AS و آی دی روتر و شبکه ای که قرار است آن روتر به سایر روتر ها بشناساند را معین می کنیم.

اجرای پروتکل مسیریابی BGP در میکروتیک
در ادامه آموزش روتینگ در میکروتیک برای اجرای پروتکل مسیریابی BGP در میکروتیک می بایستی مراحل زیر را انجام دهیم.
۱- در تنطیمات مسیریابی روتر از منوی سمت چپ بر روی گزینه Routing کلیک کرده و پس از آن BGP را انتخاب کنید.
پس از آن به تب Instance رفته و یک پروفایل جدید با مشخصات زیر ایجاد کنید:
Name: نام پروفایل مربوطه
AS: شناسه AS شما
Router ID یا همان شناسه روتر که معمولا IP روتر را به جای آن وارد می کنند.
پس از آن هم اگر گزینه Client to client reflection تیک خورده بود، تیک آن را برداشته و سپس پروفایل را ایجاد کنید.

آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

۲- در مرحله بعدی وارد بخش Peer شده و یک پروفایل جدید هم با مشخصات زیر بسازید:
NAME نام پروفایل روتر متقابل
Instance هم به نام پروفایل ایجاد شده پروتکل مسیریابی BGP اشاره دارد
Remote Address آدرس IP روتر متقابل یا همان روتر همسایه شما
Remote AS روتر مقابل
بعد از ساختن پروفایل مذکور باید در زیر عبارت State کلمه Established مشاهده کنید. و این یعنی ارتباط پروتکل مسیریابی bgp برقرار شده است.

آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

۳- در آخر هم به تب Network رفته و ساب نت هایی که قرار است روی پروتکل مسیریابی BGP شما advertise شود را ایجاد نمایید.

آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

نا گفته نماند که تنظیمات بالا باید در هر دو روتر انجام شود و در نهایت پس از برقراری ارتباط بین Peer ها، در جدول روتینگ مسیریاب ها لیست مسیرهایی که توسط پروتکل bgp ایجاد شده قابل مشاهده است.

آموزش انواع روتینگ در میکروتیک

در واقع این راهنما نمونه ساده ای از پیاده سازی اولیه پروتکل مسیریابی BGP در روتر میکروتیک می باشد که ممکن است در سناریو های دیگر نحوه راه اندازی این سرویس کمی فرق کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا